Propozice

PROPOZICE
Cyklistické závody „XC Zlín“
(Cross Country horských kol) – závod je součástí VKCT

Pořadatel: 

Orel jednota Zlín
Štefánikova 661, 760 01 Zlín, IČ: 64467317

Místo konání:                                 

vedle lyžařského svahu Zlín (Nad Růmy)
GPS: 49.2184775N, 17.6680300E

Datum konání:     21.07.2019 

 

Prezence, start a kategorie:               

                                                 kategorie dětí a mládeže:           

prezence 8:00 – 8:45
start od 9.00 hod. Časy kategorii budou upřesněny v průběhu. Začínáme nejmladšími.

Kategorie dětí a mládeže           muži                ženy                ročníky                okruh


Děti. 5-7 let                                         DM I.               DZ I.          2012 – 2014          2 x malý
Děti 8-10 let                                       DM II.              DZ II.        2011 – 2009           4 x malý
Žáci 11-14 let                                     Žáci M             Žáci Z.        2008 – 2005           1 x velký
Kadeti 15-16 let                               Kadet M         Kadet Z        2004 – 2003        2 x /1 x velký
Junior 17-18 let                              Junior M        Junior Z       2002 – 2001        3 x /2 x velký

 

                                                   kategorie dospělých:

prezence 11:30 – 12:15
start od 12.30 Čas startu je informativní. Bude spolu se startem jednotlivých kategorii upřesněno v průběhu.

Kategorie dospělých               muži                   ženy              ročníky                  okruh

Elite s licencí 19 +                            ME                      MZ         2000 a starší      8 x /7 x velký
Open 19 – 39 let                               M I.                     Z I.         2000 – 1990       6 x /5 x velký
Master 40 +                                      M II.                    Z II.        1979 a starší      4 x /3 x velký
Elektrokola 19+                               M el.                    Z el.        2000 a starší     5 x velký

(Elektrokola jsou vloženým závodem bez vyhlašování)


Malý okruh

cca 500 m vedená po louce a lesíkem s převýšením cca 18m/kolo.

Velký okruh

délka cca 3,1 km vedená po louce a lesem s převýšením cca 138m/kolo.

Trénink na trasách není možný! Okruhy budou zpřístupněny v den závodu.


Přihlašování: 
       

1. Online na webu www.xczlin.cz

                                     2. Na místě v den závodu

Startovné:


Děti 50 Kč

Dospělí 200 Kč (max. 200 startujících) TIP: využijte registraci online.

Startovné zahrnuje: startovní číslo, sprchy, šatnu, WC, občerstvení v cíli, zdravotní službu, časomíru, bezplatné parkování.


Platby:

1. Bankovním převodem pouze při online přihlašování.
číslo účtu: 4080004658/6800,
variabilní symbol: pro dospělé – 210701, pro děti a mládež – 210702
Do „zprávy pro příjemce“: jméno a příjmení
(v případě neúčasti se startovné nevrací)

2. V hotovosti na místě v den startu.


Vybavení:

– Závod určen pro horská kola. Kolo v dobrém technickém stavu podmínkou.
– Kola poháněna vlastní silou (výjimku tvoří kategorie „elektrokola“).
– V kategorii elektrokol kola o maximálním výkonu 250W.
– Povinná je cyklistická přilba po celou dobu závodu.

 

Ustanovení:

Účastník bere na vědomí, že závod je určen pro horská kola s tratí vedenou rozmanitým terénem. Použití řádně upevněné cyklistické helmy po celou dobu soutěže je povinné, jinak závodník nebude připuštěn na start a při porušení během soutěže bude diskvalifikován.

Závodník se účastní na vlastní nebezpečí, zná svůj zdravotní stav a kolo má v dobrém technickém stavu. Za nezletilé děti nese odpovědnost jejich zákonný zástupce. (do 18.let) Pořadatel nenese zodpovědnost na zdraví a majetku všech účastníků a třetích stran. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.

Veškeré odpadky jako např. obaly od gelů, potravin apod. závodník poveze se sebou nebo je odhodí v zóně tomu vyhrazené!

Upozorňujeme Vás, že během akce mohou být pořizovány fotografické, audio a video záznamy.

Ochrana osobních údajů

Pořadatel (dále jen „Správce“), se zavazuje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Souhlasím, aby správce zpracovával tyto osobní údaje.  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje organizátora dostupné na „www.xczlin.cz“.